Fritidskortet:

Stortinget vedtok i desember å avslutte Fritidskortet-pilotprosjektet sommeren 2022. Vi er fortsatt pilotkommune våren 2022, og det betyr at det ikke er for sent å registrere sin organisasjon, eller å oppfordre sine medlemmer til å bruke hver deres 1000-lapper. Vi er veldig takknemlige for at så mange av dere har gjort det ekstraarbeidet det er å bli med på et nytt, usikker pilotprosjekt. Vi vet det betyr mye for mange, mange familier. Mer info om våren finner dere her: www.lillehammer.kommune.no/fritidskortet. Husk at dere gjerne må ta kontakt med meg om noe ved prosjektet og systemet oppleves utfordrende. Så langt har de fleste innmeldte utfordringer vært mulige å løse. 😊

 

Sommerferien 2022:

  1. Vi lager også i år en oversikt over sommerferieaktiviteter vi kjenner til, både de få tilbudene kommunen lager selv, og de mange tilbudene dere andre aktivitetstilbyderne står for. Noen tilbud har jeg funnet på hjemmesider allerede, men jeg regner med det dukker opp en god del flere tilbud før sommeren er her. Meld meg om dere planlegger sommertilbud eller kjenner til andre tilbud som bør nevnes, så legger jeg det inn i denne oversikten med en gang: https://www.lillehammer.kommune.no/sommerferietilbud-2022.6504797-447199.html
  2. I 2021 fikk alle landets kommuner tilskudd til å arrangere sommerskoler i egen regi, eller i samarbeid med andre aktører. Dette tilskuddet kom i et Stortingsvedtak i februar 2021, men saken var forberedt og til politisk behandling i en god stund før endelig vedtak i Stortinget. Vi har ikke fått noen signaler om at noe lignende planlegges i 2022, selv om det hadde vært fint for mange. Lillehammer kommune planlegger altså ikke noe sommerskoletilbud slik som i 2021. Noen av de kommunale tilbudene har søkt tilskudd fra f.eks. Bufdir for å kunne tilby noe sommerferieaktivitet, det er det eneste.

 

Takk for alt dere gjør for flere tusen barn og ungdommer! Jeg håper vi møtes i 2022!