torsdag, 16 mars 2017 14:21

Bli med på forskningsprosjekt?

Bachelorstudenter på Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer søker forsøkspersoner over 18 år som sykler. 

Har du mulighet til å delta? Se infoskriv her.

Sist redigert torsdag, 16 mars 2017 14:29
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -