tirsdag, 03 oktober 2017 09:13

Invitasjon til foreldremøte

Alle foreldre med utøvere i ungdomsgruppa inviteres til foreldremøte 14. november.

Vi ønsker å evaluere arbeidet rundt ungdomsgruppa, og få innspill til hva dere mener fungerer bra og hva som kan gjøres anderledes. I tillegg ønsker vi å informere om opplegget rundt fellestreninger og hvilke planer vi har fremover. Alle foreldre med ungdommer som rykker opp i 13-16 års gruppa er også hjertelig velkomne på møtet!

Saksliste:

1. Evaluering
2. Informasjon fra Barn- & Ungdomsutvalget
3. Informasjon fra ungdomsgruppa
4. Utviklingstrapp
5. Diverse

Dato: Tirsdag 14.11.17
Tid: Kl. 18:00 - ca. 20:00
Sted: NTG Lillehammer

Håper så mange som mulig kan komme! Vi ordner med noe smått å spise og kaffe selvfølgelig!

Her er møtets event på Facebook.

Sist redigert onsdag, 04 oktober 2017 09:54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -