mandag, 18 desember 2017 10:03

Daglig leder takker for seg i Lillehammer CK

Styret i Lillehammer CK har i løpet av helgen blitt orientert om at David Tofthagen dessverre har sagt opp sin stilling som daglig leder i klubben. David har fått et tilbud om stilling i en annen virksomhet og har valgt å takke ja til denne.

Styret synes selvsagt det er et stort tap for oss at David nå velger å forlate jobben som daglig leder, da han over flere år har vært med å bygge opp klubben til det den er i dag og gjort en strålende innsats på veldig mange områder.

Samtidig synes vi det på Davids vegne er hyggelig at han nå får nye muligheter og at andre får anledning til å nyte godt av hans kunnskap.

David har 3 måneders oppsigelsestid, har sin siste arbeidsdag 30.3.18, men vil frem til sluttdato fortsette som før med å ivareta de oppgaver som ligger til daglig leder.

Styret vil nå sette i gang prosessen med rekruttering av ny daglig leder og er opptatt av å finne en god erstatter som kan videreføre det flotte arbeid David har stått for. 

På vegne av styret,
Erling Høyem
Styreleder

Sist redigert mandag, 18 desember 2017 10:07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -