tirsdag, 09 januar 2018 11:01

Lillehammer Cykleklubb ansetter ny daglig leder

Styret i Lillehammer Cykleklubb har gleden av å presentere Erling Høyem som ny daglig leder for klubben.

Foto: Kjell Vollan, GD. Erling Høyem (t.v) blir ny daglig leder i Lillehammer CK, og overtar etter David Tofthagen (t.h). 


Erling kommer fra en lederstilling i IT-selskapet EG og har sittet som styreleder i Lillehammer CK de siste 2 årene.

Bak ansettelsen ligger en grundig og ryddig prosess i styret. Styret har av hensyn til både medlemmer og klubbens samarbeidspartnere vært opptatt av kontinuitet i klubbarbeidet, og vi mener at ansettelsen av Erling sikrer dette på en meget god måte.

Erling har bred og relevant erfaring både innenfor ledelse, salg og markedsarbeid. Han har god kjennskap til idretten generelt, og Lillehammer CK spesielt, gjennom ulike verv de siste 20 årene. Styret mener videre at Erling innehar de nødvendige kvalifikasjoner og egenskaper for å ivareta og videreutvikle klubbkultur, sportslig satsing i bredde og topp, samt sørge for en tett og god administrativ og økonomisk oppfølging av klubben. Gjennom sitt tette samarbeid med David Tofthagen de siste årene, har Erling god innsikt i oppgaver og ansvar som ligger til daglig leder, noe styret også har sett på som en styrke.

- Jeg er svært takknemlig og ydmyk for å få muligheten til og være med og videreføre det flotte arbeidet som David Tofthagen og klubben har gjort gjennom flere år. Jeg har i lang tid hatt et stort engasjement for klubben, og brukt mye av min fritid på noe jeg synes har vært utrolig givende. Det å få muligheten til å kunne jobbe med dette på fulltid, ser jeg virkelig frem til, sier Erling.

Som en konsekvens av ansettelsen går Erling av som styreleder ved klubbens årsmøte i mars, han tiltrer stillingen 1. april 2018.

Vi ønsker Erling lykke til og benytter nok en gang anledningen til å takke David for en fantastisk innsats!

 

På vegne av styret i Lillehammer CK,
Thomas Sunde (nestleder)

Sist redigert tirsdag, 30 januar 2018 13:27
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -