Det er all mulig grunn til å tro at utbruddet og spredningen av koronaviruset vil påvirke våre aktiviteter i de kommende uker og måneder.

Disse vurderingene vil oppdateres så fort Folkehelseinstituttet, kommunelege eller annen instans kommer med nye retningslinjer som påvirker klubbens aktiviteter.

LCK følger de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd for utenlandsreiser.

I går 11.3 kom også Fylkesmannen i Innlandet med klare kjøreregler om hvordan vi som innbyggere skal forholde oss til utviklingen. Disse rådene har også blitt benyttet som beslutningsgrunnlag for klubbens aktiviteter fremover.

I vedlegget finner du mer konkret informasjon om hvordan utviklingen påvirker klubbens aktiviteter. Denne siden vil bli løpende oppdatert når det foreligger ny informasjon.

Informasjon som gjelder konsekvenser for trening og ritt i de ulike gruppene, vil også bli lagt ut på den enkelte gruppes facebookside.

Oppdatert info fra NCF 3.4: Pressemelding

Oppdatert info fra NIF 12.3 kl 14.50: Pressemelding 

Oppdatert info fra NCF 12.3 kl. 14.11: Nyhetsbrev

Vedlegg: LCK Informasjon om Koronavirus