Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å ønske alle medlemmer i Lillehammer Cykleklubb en riktig god jul og et godt nytt år.

2023 har nok en gang vært et år med sterke sportslige prestasjoner fra ryttere som representerer Lillehammer Cykleklubb. Vi kommer tilbake med mer detaljer om dette i årsberetningen som blir lagt fram i årsmøtet 20. mars, og her begrenser jeg meg til å fastslå at vi som klubb leverer topp prestasjoner innen både utfor, enduro, terreng og landevei.

I tillegg til alltid å være i toppen, skal vi som klubb levere på rekruttering og å få alle på hjul. Det å ha et attraktivt tilbud for barn og unge er derfor helt avgjørende for oss som klubb. Og jeg mener vi leverer bra på det, mye takket være fantastiske ildsjeler som driver fram aktiviteten i kids og ungdom. I budsjettet for 2024 har styret satt av midler til blant annet kursing av trenere, som vi tror vil styrke tilbudet til barn og unge ytterligere.

Blant høydepunkter i 2023 vil jeg også trekke fram åpningen av Kleivbakken sykkelpark. Det har vært fantastisk å se all aktiviteten i anlegget dette året. Sykkelparken har blitt akkurat det vi håpet, nemlig et lavterskel anlegg som ungene kan oppsøke og bruke på egen hånd.

2024 blir et aktivt arrangementsår

2024 blir trolig det mest aktive arrangementsåret i klubbens historie, og det selv om vi verken skal arrangere NC terreng eller NM Landevei. Vi skal blant annet arrangere Uno-X sykkelgledecup, Lillehammer Petit Prix, Lillehammer Enduro, Norgescup Utfor og Norgescup CX.

Det som først og fremst slår meg når jeg ser denne listen er bredden i arrangementene – og at det er arrangementer på listen som var vanskelig å se for seg for bare få år siden. En av årsakene til dette er at klubben har fått et svært aktivt og betydelig enduro-miljø. Nå er det ikke slik at klubben ikke har hatt ryttere som har satset på utfor og enduro, og det har vært forsøk på å dra i gang enduroritt også tidligere. I 2023 opplevde vi en eksplosiv vekst i enduro-gruppen, noe som la grunnlaget for at Lillehammer Enduro ble arrangert i høst. I 2024 gjentas dette arrangementet, og i tillegg planlegger vi å arrangere Norgescup Utfor i Hafjell sammen med Alpinco.

Vi lytter til medlemmene – og legger om dugnadsmodellen noe

I 2023 måtte vi være kreative når det gjaldt dugnader for å få økonomien til å gå rundt. Dette innebar blant annet at vi deltok på en del eksterne dugnader. Vi har fått noen tilbakemeldinger om at dette ikke er ønskelig, og erfaringen er at det også skapte veldig mye administrativ jobb for enkeltpersoner.

I 2024 kommer derfor alt som er av dugnader i klubbens regi til å knytte seg til egne arrangementer og salg av kalendere. Dette vil kreve at arrangementene leverer et OK overskudd til klubben, og ikke minst at alle medlemmene stiller opp som funksjonærer på disse arrangementene. Jeg har sagt det før, men gjentar det gjerne: det å arrangere sykkelritt er utrolig morsomt.

Vi vil gjenta salget av kalendere i 2024, siden dette er en effektiv måte å tjene penger på for klubben. Neste år vil vi trolig kombinere årets suksess med en Tour de France-kalender med at kalenderen også blir en jubileumskalender. Vi skal være tidligere ute i 2024 enn vi var i år, og håper på stor respons fra dere når kalenderne skal selges.

Økonomi

Gjennom mange år levde Lillehammer Cykleklubb godt på utbyttene fra Birken AS. Etter hvert som utbyttene ble mindre mot slutten av 2010-tallet, gikk klubben med et betydelig underskudd. I forbindelse med budsjettarbeidet for året 2020 la styret i klubben en plan for som hadde to vesentlige målsetninger: 1) Resultatet i 2022 skulle være i balanse, selv uten utbytte fra Birken 2) Egenkapitalen i klubben skulle aldri være lavere enn ett års kostnadsnivå.

I 2022 klarte vi å nå begge målsetninger, og det er gledelig at vi nå med sikkerhet kan si at vi gjør dette også i 2023. God økonomisk kontroll er et helt nødvendig grunnlag for å drifte et idrettslag, og det er styrets vurdering at vi har det nå. Svært gledelig er det også at vi erfarer at vi fortsatt er attraktive i sponsormarkedet, etter at mange avtaler har vært reforhandlet denne høsten. Jeg kommer tilbake på nyåret med mer informasjon om sponsorene våre.

Jubileumsår

I 2024 skal vi feire at Lillehammer Cykleklubb er 50 år. 14.juni 1974 er den offisielle stiftelsesdatoen i offentlige registre. Riktignok har klubben røtter som strekker seg mye lenger tilbake enn det, den gang Lillehammer Velocipedklubb ble stiftet i 1899. Vi vet litt om klubben helt tilbake fra 1899, men noe av det vi ønsker å se nærmere på i jubileumsåret er klubbens eldre historie. Så om noen av klubbens medlemmer er glad i historie, og har interesse av å grave litt i dette for å finne ut mer, så ta gjerne kontakt.

Vi vet ennå ikke nøyaktig hva vi skal gjøre i jubileumsåret, men vi har satt ned en komité bestående av mennesker som kjenner klubben svært godt fra senere tid, og vi har ambisjoner om at hele Lillehammer og sykkel-Norge skal legge merke til at Lillehammer Cykleklubb fyller 50 – eller skal vi si 125 år?

Inntil videre vil jeg anbefale å ta en titt på jubileumsheftet fra 2014.

Martin Aaland er vår nye administrative koordinator

Vi er så heldige at Martin Aaland har takket ja til å ta seg av mye av det administrative arbeidet i klubben i 2024. Martin har vært praksisstudent i klubben i høst, og mange av dere har blitt kjent med ham gjennom det. I vår kommer klubben til å leie han inn som ansvarlig for det administrative arbeidet. Martin går på Sport Management på høgskolen, og vi er svært glade for at han blir med oss videre inn i 2024.

Martin skal prøve å ha en fast dag i klubbkontoret, noe vi kommer tilbake til. Klubbkontoret er forresten fra nå av samlokalisert med Birken og Lillehammer skiklubb. I dagens Birken-lokaler, altså fortsatt på Idrettens hus, men rett borti gangen fra der kontoret har ligget fram til nå.

Med sportslig hilsen
Eirik Haagensen, styreleder