Oppstart KIDS-trening tirsdag 30. april kl 18.00 på grusbana ved Håkons Hall. Husk at sykkel skal være i orden og man må bruke hjelm! Hjertelig Velkommen til nye og eksisterende som er født i 2012-2018 (året du fyllet 6-12 år).

 

Normalt har Kids-gruppen trening på tirsdager 18.00 – 19.00. All informasjon om KIDS-treninger og innhold vil bli kommunisert gjennom Spond. Ta kontakt med lagleder på første trening, så hjelper hen deg inn i Spond.

Klubben har ingen treningsavgift for aldersgruppen 6-12 år, men forutsetter at du er medlem i klubben. Har du lyst til å prøve sykling er du hjertelig velkommen. Du vil få mulighet til å delta på KIDS-trening kostnadsfritt inntil 4 ganger, men vil deretter måtte være medlem av LCK for å delta.

Kontaktpersoner for Kidsgruppen finner du lenger ned på siden.

Treningene bygger på prinsippene som er utarbeidet i Utviklingstrappen for Lillehammer CK.


Kontaktpersoner

Åshild Høva Sporsheim

Varamedlem

997 03 752
aashspor@online.no

Vår hovedsamarbeidspartner

Våre samarbeidspartnere