Informasjon

Ukentlig informasjon om treningene blir publisert på LCK-KIDS gruppa på Facebook. Her finner dere gruppa.

Tid og sted

  • Tirsdager frem til 22. september 2020
  • Frem til det er snøfritt på skistadion, er det oppmøte mellom Kristins hal og Håkons hall. Etterhvert holder vi til på Birkebeiner Skistadion, oppmøte ved det gamle målhuset
  • Klokken 18:00 - 19:00, 10-12 år har trening fra 18:00-19:30. I tillegg har denne gruppen trening på torsdager på samme tid.

Grupper

For at barna skal få best utbytte av treningene, deler vi inn i grupper. Disse gruppene er:

Gutter 6-7 år:

Fokus: Lek og mestring på sykkel. Mest mulig aktivitet på sykkelen.

Gutter 8-9 år:

Fokus: Lek og mestring på sykkel. Mest mulig aktivitet på sykkelen.

Gutter 10-12 år:

Fokus: Mye lek og mestring, men også innslag av spesifikke øvelser for å forbedre utholdenheten og de tekniske ferdighetene. Tilbud om ekstra trening en gang i uken.

Jenter 6-7 år:

Fokus: Lek og mestring på sykkel. Mest mulig aktivitet på sykkelen.

Jenter 8-9 år:

Fokus: Lek og mestring på sykkel. Mest mulig aktivitet på sykkelen.

Jenter 11-12 år:

Fokus: Mye lek og mestring, men også innslag av spesifikke øvelser for å forbedre utholdenheten og de tekniske ferdighetene. Tilbud om ekstra trening en gang i uken.

Generelt om treningene

Nivået på treningene skal legge til rette for at alle skal få utfordringer ut i fra deres eget nivå. Dette kan være utfordrende i praksis når gruppene er store. Vi prøver da og dele opp om det er mulig. Det er alltid fint å ha med foreldre til å hjelpe ved behov. For de yngste gruppene anbefaler vi at foreldre er med på sykkel.

Jenter

Det er en prioritet og et mål å skape et større jentemiljø i Lillehammer Cykleklubb. Vi har derfor valgt å samle jentene i egne aldersgrupper på trening. Det arrangeres også en egen jentesamling på våren før fellestreningene starter opp, slik at jentene kan bli bedre kjent med hverandre. I tillegg vil enkelte fellestreninger gjennomføres sammen med utøvere fra ungdomsgruppa 13-16 år, med trenere fra Lillehammer Cykleklubbs junior- og seniorlag.

Utstyr

Kravet for å være med på KIDS-trening er at barna har sykkel med gir og hjelm. Vi ber også om at foreldre sjekker at sykkelen fungerer som den skal, og at drivverk er i orden. Det arrangeres "mekkekveld" for utøvere og foreldre to ganger i året (vår og høst) slik at de som trenger kan få litt veiledning. Et annet krav til de eldste gruppene, er at utøverne tar med seg en ekstra slange på trening, som kan benyttes ved punkteringer.

Medlemskap

Det er ingen treningsavgift for å delta på KIDS-trening, men det er nødvendig å være medlem i klubben. For de aller fleste er det gunstig med et familiemedlemskap. Her finner du link til innmelding.

Det vil i noen tilfeller bli tatt bilder av utøvere på fellestrening, som i etterkant benyttes på klubbens hjemmeside og Facebook profil. Om noen ikke ønsker bilder publisert av sitt/sine barn, kan dette meldes skriftlig på e-post: erling@lillehammerck.no.