Reiseregning/refusjon

Disse skjemaene benyttes ved avtalt utgiftsdekning knyttet til reiser og andre utlegg. Skjema fylles ut spesifisert, signeres, scannes og sendes Hanne Berg Eriksen på e-post: hanne@lillehammerck.no.

Alle utlegg skal innsendes innen den 15. hver måned. Absolutt siste frist for innsending av utlegg er den 01.10 hvert kalenderår. Alle utlegg som sendes inn etter denne datoen blir ikke refundert.