Her finner du ulike retningslinjer for klubbens aktivitet

Klubben har en ordning med noen få utlånssykler for landevei, se egne retningslinjer under Dokumenter.

Kontaktperson for disse er Rolf Borgos

E-post: rolf@lillehammerck.no
Mobil: 957 25 099

Dokumenter

Retningslinjer LCK (under revidering)

Veileder for lagleder landevei (under revidering)

Retningslinjer utlånssykler (under revidering)

Lovnorm for idrettslag ajour pr. 01.01.20 (under revidering)

Barneidrettsbestemmelser