Vi oppdaterer resultater fortløpende etter hvert ritt. Her er resultater pr. 26.05.21

PDF_poeng_12.05.21

PDF_poeng_26.05.21

PDF_poeng_09.06.21