04-23. mars: Samling Benidorm

14-23. april: Samling Belgia, kermesse

29-30. april: NorgesCup Stjørdal

06. mai: Sundvolden GP

07. mai: Ringerike GP

18-21. mai: Tour de Himmelfart

27-29. mai: Pinse Cup

09-11. juni: Vestfold 3-dagers

22-25. juni: NM

03-06. juli: Uno-X Tour te Fjells

10-15. juli: U6

03-06. august: Randers Bike Weekend

18-20. august: NorgesCup Kongsvinger

25-27. august: Svanesund 3-dagers