Treningsavgift

For å kunne delta på trening i regi av klubben, må medlemskap være innbetalt, enten enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap. Info om hvordan du melder deg inn, finner du her.

For barn under 12 år er det ingen treningsavgift, men for gruppen Ungdom 13-16 år er det for sesongen 2023 kr. 1500,- for utøvere som deltar på fellestreninger og konkurrerer i landevei og terreng. For utøvere som deltar på fellestreninger for enduro og ikke konkurrerer er det kr. 1000,-. Treningsavgiften faktureres innen utgangen av mars hvert år.

For kontraktbundede junior- og eliteryttere på lag i LCK, gjelder egne avtaler.

Egenandeler

Klubbens retningslinjer regulerer hvilke kostnader som dekkes av den enkelte og hva som dekkes av klubben. For aldersbestemte klasser dekker klubben startkontingent for ritt som det er bestemt at klubben skal delta på, samt kr. 200,- pr døgn pr. rytter. For junior og senior gjelder egne avtaler.