For å kunne delta på trening i regi av klubben, må medlemskap være innbetalt, enten enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap. Info om hvordan du melder deg inn, finner du her.

For barn under 12 år er det ingen treningsavgift, men for 13-16 og junior er denne for 2019 kr. 1500,-. Treningsavgiften faktureres innen utgangen av august hvert år.

For seniorryttere tilknyttet elitelagene, er det egne avtaler

Egenandeler

Klubbens retningslinjer regulerer hvilke kostnader som dekkes av den enkelte og hva som dekkes av klubben. For aldersbestemte klasser dekker klubben startkontingent for ritt som det er bestemt at klubben skal delta på, samt kr. 200,- pr døgn pr. rytter. For junior og senior gjelder egne avtaler.