Styret i Lillehammer Cykleklubb har besluttet å ansette Hanne Berg Eriksen som daglig leder i en 50 % stilling. Hanne var en av 7 søkere til stillingen.

Se utlysningen av stillingen

Med Hanne som daglig leder får klubben en person som kjenner organisasjonen godt, siden hun over flere år har vært tilknyttet klubben på prosjektbasis. Det siste året har hun jobbet 50 % i tett samarbeid med arbeidende styreleder Rolf Borgos. Hun har i løpet av dette året vært involvert i mye av klubbdriften, og har blant annet jobbet med medlemssystemet, først Rubic og i den senere tid med overgangen til Spond. Hun har også jobbet mye med klubbens sosiale medier og hatt et særlig prosjektlederansvar for jentesatsingen i klubben.

Styret er bevisste på at en daglig leder i 50 % stilling ikke kan dekke opp alle oppgavene som naturlig tilfaller rollen. Derfor vil styret og andre ressurspersoner ha konkrete oppgaver for å avlaste daglig leder, slik at ikke belastningen blir for stor. Blant annet kan nevnes at Rolf Borgos kommer til å ha ansvaret for inngåelse av avtale med og oppfølging av sponsorer, Eirik Haagensen vil være økonomiansvarlig og Silja Hjelmstadstuen vil holde tak i dugnader. Klubben vil også fortsette modellen med autonome arrangementskomiteer for hvert arrangement, slik at involveringen fra daglig leder i arrangementene begrenses.

Styret er glad for at Hanne nå er en fast del av LCK-laget, og ønsker henne hjertelig velkommen. Det er svært betryggende at klubben får en daglig leder som sikrer kontinuitet og allerede har erfaring med mange av oppgavene som skal gjøres i jobben. Samtidig vil resten av styret takke Rolf Borgos for den fantastiske jobben han har gjort som arbeidende styreleder i 2022.

Om du ønsker å komme i kontakt med daglig leder, kan hun nås på hanne@lillehammerck.no.

På vegne av styret i Lillehammer Cykleklubb,
Eirik Haagensen – styrets nestleder