Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte Torsdag 5. mars kl. 1930. Sted: Birkebeineren Hotel

Saksliste:

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll.
  4. Årsberetning 2019
  5. Regnskap 2019
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsettelse av kontingenter for 2021
  8. Budsjett 2020
  9. Valg

Innkomne saker som ønskes behandlet, må sendes styrets leder på e-post rolf@lillehammerck.no senest innen 20.2.

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før møtet og vil bli lagt ut her

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Vel møtt!

 

For styret,

Rolf Borgos, Styreleder

Innkalling årsmøte 2019