Årsmøte 2024

Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte i jubileumsåret 2024

Dato: Onsdag 20. mars 2024

Tid: kl.1900.

Sted: Birkebeineren Hotell

Etter den formelle delen av årsmøtet inviterer vi til et uformelt innspillsmøte der vi ber om medlemmenes innspill til hvordan vi skal feire klubbens 50-årsjubileum gjennom 2024.

For påmelding, fyll ut informasjonen på denne siden
 • Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minimum 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett
 • Innkomne saker som ønskes behandlet, må sendes til styrets leder på e-post haagensen.eirik@gmail.com senest innen 29. februar 2024

Årsmøte 2023

Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte 2023

Dato: Torsdag 09.mars 2023

Tid: kl.1900.

Sted: Birkebeineren Hotell

For påmelding, fyll ut informasjonen på denne siden
 • Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minimum 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.
 • Innkomne saker som ønskes behandlet, må sendes til styrets leder på e-post rolf@lillehammerck.no senest innen 22.februar 2023.

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022 holdes torsdag 10.03 kl. 1930 på Birkebeineren Hotell.

Påmelding til Årsmøtet i Lillehammer CK gjøres via denne linken: Påmelding til årsmøte Lillehammer CK 2022.

Påmeldingsfrist: Torsdag 03. mars

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.Årsmøtet for 2019

Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte Torsdag 5. mars kl. 1930. Sted: Birkebeineren Hotel.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.


Årsmøtet for 2020

Publisert 18.02.21

Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 18.mars 2021 kl.1930.

Av hensyn til smittevern, vil årsmøtet bli gjennomført via Teams. Alle påmeldte får tilsendt møtelink på møtedagen. Påmelding til årsmøtet gjøres HER

Saksliste:

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll.
 4. Årsberetning 2020
 5. Regnskap 2020
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingenter for 2022
 8. Budsjett 2021
 9. Valg

Innkomne saker som ønskes behandlet, må sendes styrets leder på e-post rolf@lillehammerck.no senest innen 8.mars. 2021

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før møtet. Vi minner om at medlemskontingenten må være betalt for at man skal være stemmeberettiget.

Vel møtt til et litt annerledes årsmøte i et annerledes år!

For styret,

Rolf Borgos, Styreleder

 

Saksdokumenter:

Innkalling

Styrets årsberetning

Kontrollutvalgets beretning

Regnskap 2020 med noter

Valgkomiteens innstilling

Budsjett

Protokoll

Presentasjon fra årsmøtet