Årsmøtet for 2018

Årsmøtet for 2019

Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte Torsdag 5. mars kl. 1930. Sted: Birkebeineren Hotel.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.