Årsmøtet for 2020

Publisert 18.02.21

Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 18.mars 2021 kl.1930.

Av hensyn til smittevern, vil årsmøtet bli gjennomført via Teams. Alle påmeldte får tilsendt møtelink på møtedagen. Påmelding til årsmøtet gjøres HER

Saksliste:

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll.
  4. Årsberetning 2020
  5. Regnskap 2020
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsettelse av kontingenter for 2022
  8. Budsjett 2021
  9. Valg

Innkomne saker som ønskes behandlet, må sendes styrets leder på e-post rolf@lillehammerck.no senest innen 8.mars. 2021

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før møtet. Vi minner om at medlemskontingenten må være betalt for at man skal være stemmeberettiget.

Vel møtt til et litt annerledes årsmøte i et annerledes år!

For styret,

Rolf Borgos, Styreleder

 

Saksdokumenter:

Innkalling

Styrets årsberetning

Kontrollutvalgets beretning

Regnskap 2020 med noter

Valgkomiteens innstilling

Budsjett

Protokoll

Presentasjon fra årsmøtet

Årsmøtet for 2019

Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte Torsdag 5. mars kl. 1930. Sted: Birkebeineren Hotel.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.