Vi er godt i gang med Kleivbakken Sykkelpark, og denne høsten har det vært lagt ned en stor dugnadsinnsats. Kleivbakken sykkelpark skal bli et komplett anlegg for sykkelglede, og når den er ferdig skal den inneholde en pump track, en kort rundbanetrasé og tekniske nedkjøringer.

Det store løftet gjenstår til våren, når vi skal bygge pump track. Vi er veldig stolte og glade for at Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet med 700 000 kroner, men vi mangler noe på totalfinansieringen. Vi håper og tror vi skal få 300 000 i spillemidler til anlegget, og vi er i god dialog med noen større sponsorer som forhåpentligvis vil ha sitt navn og sin logo godt synlig i anlegget.

Deler av midlene som gjenstår håper vi sykkelengasjerte folk og bedrifter vil spleise på. Har du lyst til å bidra til å realisere Norges råeste nærmiljøanlegg for sykkel? Da kan du spleise i dag.

Akkurat nå kan din støtte gi oss en ekstra bonus, gjennom «Klubben i mitt hjerte». Pengestøtten du gir kan mangedobles om vi blir den heldige vinner av konkurransen. Hver dag i perioden 14-27 november, trekkes det én vinner fra lagene som har mottatt 50 stemmer dagen før. Premien er på 10 000 kr per dag, totalt 14 premier. Vi trenger din stemme nå. Du kan stemme 1 gang per dag per spleis, så legg det gjerne inn som en fast aktivitet i kalenderen din hver dag. Her kan du stemme. PS! Du kan stemme uten å spleise. Vi oppfordrer selvfølgelig til å gjøre begge deler.

Tusen takk!

Spleis på pump track nå