Vi gjentar suksessen med samling på Trysil for KIDS og Ungdom. Helgen 23-25 juni har vi booket samme hyttefelt som i fjor. Det betyr bike «inn og out» for alle.

 

Fredag blir det middag i hyttene og lørdag legger vi opp til felles middag samlet ute eller inne et egnet sted, hvor vi vil gå gjennom litt fra klubb og litt fra grupper. Fokus blir mest mulig gøy, mest mulig sykling, mest mulig sosialt og mest mulig ute. Program kommer litt senere og avhenger av antall og aldersfordeling, men det blir treningssamling fredag til søndag, med sosiale samlinger og konkurranser. Vi satser på litt bedre vær i år og at de heisbaserte løypene også er åpnet.

 

Det vil bli lagt ut egne påmeldinger i de ulike Spond-gruppene ganske snart men hold av helgen. Påmeldingsfrist er 14 april. Vi har minst 70 plasser og håper så mange som mulig kan delta både av voksne og barn. Dersom det blir fullt vil vi prioritere utøvere og så finner vi gode løsninger for de voksne.

 

Finansene er klare det blir en veldig lav egenandel på 250,- for kids og ungdomsmedlemmer og så betaler foresatte 500,- for helgen. Middag lørdag dekkes av klubben og øvrig mat må organiseres pr hytte.

 

Hilsen arrangør gjengen