Jentesamling ungdomsgruppa

Fredag til lørdag 11. og 12. oktober deltok jentene i ungdomsgruppa på miljøsamling på Ilsetra Hafjelltoppen. Programmet bestod av blant annet lek og  aktiviteter utendørs, sykkeltur med Sigurd Salberg Pedersen, samt bading i utendørs basseng. I tillegg fikk vi mange gode og viktige tilbakemeldinger fra årets sesong som vi tar med oss i planleggingsprosessen av neste sesong.