Vi har over en lengre periode jobbet med å få på plass en ny hjemmeside for klubben. Dette har vært et fellesprosjekt sammen med Lillehammer Skiklub som begge parter har dratt stor nytte av. Leverandør av den nye siden er TurDigital her på Lillehammer. Vi takker våre gode sparringspartnere for godt samarbeid og ser frem til å ta i bruk og utvikle den nye siden fortløpende.