Hanne Berg Eriksen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Lillehammer Cykleklubb. Hun vil jobbe ut november i stillingen.

Hanne har jobbet for klubben i flere år. Først som innleid på timebasis, og den seneste tiden som daglig leder i 50 % stilling.

«Lillehammer Cykleklubb har vært en stor del av livet mitt i mange år. Jeg er veldig stolt av det jeg har bidratt til i klubben. Jeg skal ikke legge skjul på at det er utfordrende å være 50 % daglig leder i en klubb med så mye aktivitet på så mange arenaer, og jeg har nå et ønske om å gjøre noe annet.»

Et stort tap for klubben

Styreleder Eirik Haagensen beklager at Hanne nå gir seg. «Hanne kjenner klubben godt, og har gjort en stor innsats for LCK i mange år. Blant mange ting vil jeg trekke fram hennes jobb over flere år med å løfte fram jenter og kvinner som sykler. Den siste tiden har hun gjort en svært god jobb daglig leder, selv om det har vært utfordrende å stå i 50 % stilling. Det er et stort tap for klubben at Hanne nå gir seg».

«Vi vet at det ikke er en ideell modell over tid å ha en daglig leder i bare 50 % stilling. Vi ønsker oss et større økonomisk handlingsrom. Styret har vært tydelige på at vi skal prioritere aktiviteten ute i gruppene. Da har vi i det siste ikke hatt mulighet til å prioritere administrasjon høyere. Men det er liten tvil om at vi har oppgaver til betydelig mer enn en 50 % stilling», fortsetter Haagensen.

Vil bruke litt tid

Styret vil nå bruke litt tid på å tenke ut hvilken modell klubben skal ha for administrativ ledelse framover. «Vi skal selvfølgelig snarlig få på plass administrativ ledelse i klubben, men vi vil bruke litt tid på å finne ut av hvordan vi best organiserer oss. Et lite hell i uhellet er at tidspunktet for oppsigelsen er gunstig sett opp mot at det mindre aktivitet i klubben gjennom vinteren»

For spørsmål om denne saken, ta kontakt med styreleder Eirik Haagensen på telefon 917 69 937.