Det har de siste årene vært en økende etterspørsel etter et endurotilbud i klubben. Vi er nå så heldige at en del entusiaster har meldt seg og ønsker å etablere et treningstilbud for aldersgruppen 13 år og oppover.

Første trening blir Torsdag 28.5 kl. 18.00 og oppmøte blir utenfor Håkons hall. Treningene varer i ca 2 timer.

I og med at enduro innebærer litt fart og spenning gjelder følgende i forhold til utstyr:

  • Anbefalinger: Vi anbefaler veldig kne- og albuebeskyttelse, og evt ryggplate. I tillegg anbefales det fulldempet sykkel, gode hansker og ekstra slange ved evt punktering. Briller og evt helhjelm er opp til den enkelte
  • Hjelm er påbudt

Treningene vil foregå med utgangspunkt i Håkons hall og det legges opp til å bruke både Kleivbakken, området nord for Lysgaardsbakken og andre egnede stier i nærområdet. Det vil bli lagt vekt på å bruke fine flytstier med ulike hindringer og vanskelighetsgrad vil bli lagt opp ut fra ferdighetsnivå og alder.

Vi minner om at medlemskap og lisens må være i orden med tanke på forsikring under trening.

Trenere vil ha med seg enkelt førstehjelpsutstyr.

 

Kontaktpersoner er:

Kjetil Øygard: 98438764

Tom Ruud: 90943743

Stian Lunn: 97070045

Fredrik Backe: 90835185

Anna Littorin Sandbu