Lillehammer Cykleklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 18.mars 2021 kl.1930.

Av hensyn til smittevern, vil årsmøtet bli gjennomført via Teams. Link til møtet vil bli publisert senest 1 uke før årsmøte sammen med saksdokumenter.

Saksliste:

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll.
  4. Årsberetning 2020
  5. Regnskap 2020
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsettelse av kontingenter for 2022
  8. Budsjett 2021
  9. Valg

Innkomne saker som ønskes behandlet, må sendes styrets leder på e-post rolf@lillehammerck.no senest innen 8.mars. 2021

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før møtet. Vi minner om at medlemskontingenten må være betalt for at man skal være stemmeberettiget.

Vel møtt til et litt annerledes årsmøte i et annerledes år!

For styret,

Rolf Borgos, Styreleder

Innkalling årsmøte 2020

Alle saksdokumenter finner du her

For påmelding til digitalt årsmøte, benyttes denne linken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZoyePEVDtP1Ei0F4rObFdS9UQjNHSVdHN0hXVkJBMTY2M0pJTU1PVkE3RiQlQCN0PWcu

Frist for påmelding: 17.3.